Dobro došli

Fillistahl je vode?i hrvatski dobavlja? tehnolokih rjeenja za metalne krovove, fasade i izolacijske sustave ravnih krovova.

Zajedno s naim renomiranim partnerima nudimo visoke standarde kvalitete proizvoda i usluga od projektiranja do izvedbe. Naa rjeenja su individualizirana, uvijek usmjerena na Vae elje i potrebe.

Saznajte vie...

Kosi krov

KOSI KROV

Aluminij, bakar, cinkotit, ?eli?ni pocin?ani i obojeni lim - limeni pokrov i gra?evna limarija - crijep plo?a, krovna alu indra, krovni romb, trapezni lim, falcani lim, krovni izolirani panel...

Saznajte vie...

Ravni krov

RAVNI KROV

Aluminij, bakar, cinkotit, ?eli?ni pocin?ani i obojeni lim - limeni pokrov i gra?evna limarija - falcani lim

Saznajte vie...

Fasada

FASADA

Aluminij, bakar, cinkotit, ?eli?ni pocin?ani i obojeni lim - limene fasade, falcani lim, trapezni limovi,gra?evna limarija

Saznajte vie...

Trapezni lim

TRAPEZNI LIM

?eli?ni pocin?ani bojani trapezni limovi, ?eli?ni pocin?ani plastificirani trapezni limovi, aluminijski trapezni limovi, trapezni limovi za krovita i fasade...

Saznajte vie...

Filli Stahl Austrija

Filli Stahl Austrija

Toplovaljani limovi i trake, hladnovaljani limovi i trake, nosa?i, profili